Dr. Humberto Bohórquez. Utilización de órganos con criterios expandidos